Machine revisies

Geregeld hebben we revisieklussen waarbij we worden gevraagd om te assisteren.